Terugblik op 2011

Van caféruzie tot caféruzie

2011 zit er bijna op. Het is niet mijn gewoonte om de laatste dag nog vlug eens achterom te kijken. Maar het kan uiteraard nooit kwaad. Wat viel op in 2011? Dat er zeer veel over geld werd gesproken. Zeker tijdens de tweede helft van het jaar. De Europese crisis, weet je wel? Maar wat mij nog veel meer opviel, was het feit dat ondanks de globalisering, alles herleid wordt tot minimale discussies, gesprekken van man tot man of man tot vrouw en meer zelfs, debatten in besloten kring. 2011 is het jaar van de caféruzies. Op nationaal niveau begonnen we het jaar zonder federale regering. De vorming ervan deed vaak denken aan tooggesprekken waarbij enkele hoofdrolspelers zich op bepaalde momenten terugtrokken in een aansluitend zaaltje. Verongelijkte achterblijvers maakten misbaar in de gelagzaal. Iedereen zijn gelijk. Net als bij echte cafédiscussies bleef iedereen op zijn standpunt en had en heeft iedereen uiteraard gelijk. Wie meest lawaai maakt, wordt meest gehoord. Politiek in België en Vlaanderen, het lijkt wel een onderdeel van de horecasector: oeverloze discussies zonder vooruitgang, overname van de zaak door de dochter of de zoon met behoud van de klanten, vergaderingen in aparte zaaltjes. De rook rond ons hoofd is nochtans verdwenen.

Zelfs het sociaal overleg tussen werkgevers en vakbonden verheft zich vaak niet boven een banale caféruzie. Beiden zitten vastgeroest in de vorige eeuw. Ze zeggen veel maar luisteren ze wel? Heeft er nog iemand oog voor het collectief belang? Iedereen is bereid te strijden voor zijn eigen zaak maar wat doen we nog voor de gemeenschap? Het wij-gevoel is compleet verdwenen. Het wordt dringend tijd dat politieke en sociale structuren gemoderniseerd worden. En niet alleen aan de toog…

Overigens kwamen uit de hand gelopen caféruzies niet alleen in België voor. Wat te denken van de Arabische lente, het debat rond de begroting in Amerika en de aanpak van de Europese crisis?

En zelfs in Torhout was het feit van het jaar een wraakactie na een caféruzie. De dodelijke raid in de Stationsstraat is bedekt met een waas van mysterie. De omerta zorgt voor stilzwijgen.

Er waren in 2011 trouwens heel wat moeilijkheden voor de cafés. Door het rookverbod zouden meer dan 2000 zaken op de fles zijn gegaan. En de brouwerijen gaan het bier opslaan. Toch dat bestemd voor de warenhuizen. Maar de rest zal volgen, verzekeren de gepatenteerde tooghangers ons. 2011 is dus werkelijk het jaar van de caféruzies en moeilijkheden rond cafés geweest. Het einde van het jaar sluiten we desalniettemin af met een glas. Zonder ruzie.

En 2012? In Torhout wil men ter gelegenheid van ‘Dorp van de Ronde’ met de doortocht van de Ronde van Vlaanderen op 1 april een gigantisch volksfeest uitbouwen, een groot openluchtcafé zeg maar. Zonder ruzie uiteraard. En zo zie je dat de jaren wezenlijk niet echt van elkaar verschillen.

Een gezond 2012!