Veel genot in 2010!

Genot is het hoogste goed in de wereld. Op alle vlakken. Dus ook werkgenot. Genot is het zelfstandig naamwoord van genieten, zeg maar een vorm van extase. Er zijn gradaties, dat geven we toe. Je kunt losbandig maar evenzeer in stilte genieten. Genot impliceert dat alle kansen er zijn om van iets optimaal te kunnen genieten. Wie dus veel genot kent, voelt zich goed in zijn vel, krijgt kansen en neemt die. Kan die ook invullen omdat hij niet gehinderd wordt door armoede, milieuproblemen of een gebrekkige gezondheid. Genot en welzijn gaan hand in hand. Genot moet je ook vinden in alle deelgebieden van het leven: het werk, het gezin, de vrije tijd, de individuele ontplooiing, de vrienden. De mens wordt nu eenmaal gevormd door invloeden van verschillende aard. Iedereen reageert verschillend op die prikkels. Werk, gezin, vrije tijd, vrienden en het eigen ik moeten voor een evenwicht zorgen. Tussen die verschillende deelgebieden moet er ook een evenwicht zijn. Te veel aandacht voor uw job leidt tot verwaarlozing van de andere gebieden. Bovendien zorgt het ook voor een erg kwetsbare situatie. Als het bestaan en de ontwikkeling van een mens vooral op een pijler, bijvoorbeeld werk, gesteund is dan kan die hele wereld instorten als die pijler wegvalt. Mensen moeten op meerdere vlakken een vangnet voorzien. Daarom is genot op alle vlakken mijn wens voor iedereen in 2010. Seks, vrienden, werk, ontspanning, sport, het mag en moet allemaal aan bod komen. De financiƫle en economische crisis was een verstoorder van het genot. In 2010 moeten velen weer op zoek naar een nieuw evenwicht. Ik wens dan ook iedereen veel genot in 2010.